Общи условия

Общи условия по споразумението за извършване на писмени и устни преводи, редакция и други услуги от страна на фирма „Алма Консулт“ ООД.