Поискайте оферта

Поискайте оферта

Изпратете ни Вашето запитване за превод и/или легализация на документи. При необходимост приложете сканирано копие от тях. Ще Ви отговорим във възможно най-кратки срокове.

При нужда потърсете

  Въведете кода*
  captcha

  Легализация

  Легализация

  Цялостно обслужване

  Заверка на документи във всички български институции и в чуждестранните представителства

  Легализация

  Според Хагската конвенция документите, подлежащи на превод и легализация, изискват поставянето на апостил от съответната институция. Само тогава документите са официално признати и преводът им е легален. Апостилът съдържа информация в десет точки: в коя държава се заверява документът, от кого и в качеството му на какъв, на коя дата и др. В зависимост от вида на документа апостил се издава от различни институции. Те са Дирекция „Консулски отношения“ към Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието или Министерство на образованието и науката.

  За проверка на документи с положен апостил и код ХХХХХХХХХХХХХХХ кликнете ТУК.

  Преводът на документа, който подлежи на легализация, се извършва от заклет преводач, който полага своя подпис, удостоверявайки истинността на превода. Легализацията на готовите преводи се извършва от Дирекция „Консулски отношения“ към МВнР.

  За да бъде легализиран един документ, е необходимо да съдържа всички необходими печати и заверки. Преводът му трябва да е извършен от преводаческа агенция, оторизирана от Дирекция „Консулски отношения“ към МВнР.
  Предоставяната от нас услуга по легализация включва следните етапи:

  • заверяване на оригиналния документ в съответното министерство, чийто печат се изисква от Дирекция „Консулски отношения“ към МВнР;
  • превод на документа и разпечатването му на наша фирмена бланка, като оторизирана агенция, поставяне на фирмен печат и подпис на заклет преводач;
  • скачване на превода със заверения документ и легализацията му в Дирекция „Консулски отношения“ към МВнР.

  След легализация документът има валидност пред властите в съответната държава.

  Сроковете, които предлагаме, са съобразени с работното време и сроковете на заверяващите институции.

  В цените ни са включени всички такси и държавни таксови марки, изисквани от заверяващите институции.

  За безплатна консултация кликнете ТУК.

  Преводи

  Преводи

  Опит, компетентност, в срок

  Агенция „Алма Консулт“ Ви предлага устни и писмени преводи

  Преводи

  Превеждаме на следните езици, разпределени в три ценови групи според степента на трудност:

  1. Английски, испански, италиански, немски, руски, френски език;
  2. Македонски, новогръцки, полски, португалски, румънски, словашки,
  сръбски, турски, украински, унгарски, хърватски, чешки език;
  3. Арабски, албански, арменски, белоруски, виетнамски, грузински, датски, естонски, иврит, китайски, корейски, латвийски, латински, литовски, норвежки, словенски, старогръцки, фарси, фински, хинди, нидерландски, шведски, японски език.

  Цените ни за преводи са формирани на база една страница, която съдържа 1800 знака с интервалите, съгласно БДС EN 15038:2006. За редовни клиенти и обемни поръчки цените ни са по договаряне. За ценови детайли потърсете НАШИЯ ОФИС!

  Кога се нуждаете от превод на документи?

  При кандидатстване за работа или обучение в чужбина, сключване на брак извън страната, удостоверяване на различни персонални обстоятелства и данни пред чуждестранните власти и т.н. От превод на документи от чужд на български език се нуждаете при натурализиране на придобит в чужбина образователен ценз, сключване на брак с чуждестранен гражданин, удостоверяване на различни придобити в чужбина персонални обстоятелства и данни пред българските власти и т.н.

  Защо преводът и легализацията се извършват от лицензирана агенция?

  Преводите на документите за легализация се извършват от заклети преводачи, регистрирани в  Дирекция „Консулски отношения“ към МВнР. Лицензирана агенция би могла по легален път да оформи Вашите документи, нуждаещи се от превод и легализация.

  Защо цените на преводаческите услуги са различни?

  Цените на преводаческите услуги са различни в зависимост от агенцията, която извършва превода, и мястото, където е разположена тя. Естествено е намиращата се в Долни Тръмбеш или, в по-добрия случай, в кв. „Люлин“ преводаческа агенция да работи с цени, по-високи от разположената на ул. „Княз Борис I” агенция, защото себестойността на преводаческите услуги е право пропорционална на отдалечеността им от центъра на София. Цените варират и в зависимост от трудността на езика, на който се превежда, както и от бързината на превода. Например преводът на полски език е по-скъп от този на френски, но отстъпва по цена на превода от албански. Цените не винаги се определят от качеството и бързината на услугата. С една дума – пазарна икономика.

  Какво е симултанен и консекутивен превод?

  Това са видове устен превод, които намират приложение при съпровождане, бизнес-преговори, конференции и др. Симултанният превод се употребява при многоезични конференции, симпозиуми и конгреси, и представлява едновременен (симултанен) с превежданата реч устен превод. Консекутивният превод се използва главно при съпровождане и бизнес преговори, и означава такъв устен превод, който следва (консекутивен е с) превежданата реч. При някои трудни езици, например унгарски, където синтактичната конструкция на изречението е обратна на славянската, приложението на симултанния превод е твърде ограничено.

  Какво се изисква от Вас при превод и легализация на документи?

  При превода на документи е необходимо да разтълкувате всички съкращения, които биха затруднили преводача, както и да изпишете на английски транскрипцията на трите Ви имена според личната карта. Необходимо е да сте набавили всички необходими първоначални реквизити за легализацията на документа, например при издаване на акт за раждане в общинската служба се поставя специален правоъгълен печат, без който документът не може да бъде легализиран.

  Агенция за преводи и легализация „Алма Консулт“ осигурява работа за квалифицирани преводачи от всички езици. Вие не сте ангажиран с работно време и работно място, можете да ни сътрудничите онлайн. Преводите при нас означават за Вас допълнителен доход, а защо не и основно средство за препитание. За да превеждате, е необходимо да имате магистърско образование по съответния език и известен опит, както и да ни изпратите Вашето CV или да потърсите НАШИЯ ОФИС.