Преводи

Преводи

Опит, компетентност, в срок

Агенция „Алма Консулт“ Ви предлага устни и писмени преводи

Преводи

Превеждаме на следните езици, разпределени в три ценови групи според степента на трудност:

1. Английски, испански, италиански, немски, руски, френски език;
2. Македонски, новогръцки, полски, португалски, румънски, словашки,
сръбски, турски, украински, унгарски, хърватски, чешки език;
3. Арабски, албански, арменски, белоруски, виетнамски, грузински, датски, естонски, иврит, китайски, корейски, латвийски, латински, литовски, норвежки, словенски, старогръцки, фарси, фински, хинди, нидерландски, шведски, японски език.

Цените ни за преводи са формирани на база една страница, която съдържа 1800 знака с интервалите, съгласно БДС EN 15038:2006. За редовни клиенти и обемни поръчки цените ни са по договаряне. За ценови детайли потърсете НАШИЯ ОФИС!

Кога се нуждаете от превод на документи?

При кандидатстване за работа или обучение в чужбина, сключване на брак извън страната, удостоверяване на различни персонални обстоятелства и данни пред чуждестранните власти и т.н. От превод на документи от чужд на български език се нуждаете при натурализиране на придобит в чужбина образователен ценз, сключване на брак с чуждестранен гражданин, удостоверяване на различни придобити в чужбина персонални обстоятелства и данни пред българските власти и т.н.

Защо преводът и легализацията се извършват от лицензирана агенция?

Преводите на документите за легализация се извършват от заклети преводачи, регистрирани в  Дирекция „Консулски отношения“ към МВнР. Лицензирана агенция би могла по легален път да оформи Вашите документи, нуждаещи се от превод и легализация.

Защо цените на преводаческите услуги са различни?

Цените на преводаческите услуги са различни в зависимост от агенцията, която извършва превода, и мястото, където е разположена тя. Естествено е намиращата се в Долни Тръмбеш или, в по-добрия случай, в кв. „Люлин“ преводаческа агенция да работи с цени, по-високи от разположената на ул. „Княз Борис I” агенция, защото себестойността на преводаческите услуги е право пропорционална на отдалечеността им от центъра на София. Цените варират и в зависимост от трудността на езика, на който се превежда, както и от бързината на превода. Например преводът на полски език е по-скъп от този на френски, но отстъпва по цена на превода от албански. Цените не винаги се определят от качеството и бързината на услугата. С една дума – пазарна икономика.

Какво е симултанен и консекутивен превод?

Това са видове устен превод, които намират приложение при съпровождане, бизнес преговори, конференции и др. Симултанният превод се употребява при многоезични конференции, симпозиуми и конгреси, и представлява едновременен (симултанен) с превежданата реч устен превод. Консекутивният превод се използва главно при съпровождане и бизнес преговори, и означава такъв устен превод, който следва (консекутивен е с) превежданата реч. При някои трудни езици, например унгарски, където синтактичната конструкция на изречението е обратна на тази на славянските езици, приложението на симултанния превод е твърде ограничено.

Какво се изисква от Вас при превод и легализация на документи?

При превода на документи е необходимо да разтълкувате всички съкращения, които биха затруднили преводача, както и да изпишете на английски транскрипцията на трите Ви имена според личната карта. Необходимо е да сте набавили всички необходими първоначални реквизити за легализацията на документа, например при издаване на акт за раждане в общинската служба се поставя специален правоъгълен печат, без който документът не може да бъде легализиран.

Работа за квалифицирани заклети преводачи

Агенция за преводи и легализация „Алма Консулт“ осигурява работа за квалифицирани преводачи от всички езици. Вие не сте ангажиран с работно време и работно място, можете да ни сътрудничите онлайн. Преводите при нас означават за Вас допълнителен доход, а защо не и основно средство за препитание. За да превеждате, е необходимо да имате магистърско образование по съответния език и известен опит, както и да ни изпратите Вашето CV или да потърсите НАШИЯ ОФИС.

За нас

Алма Консулт ООД

Лиценз от 1995 г.

Превод и легализация

Алма Консулт ООД притежава лиценз за превод и легализация на документи, издаден от Дирекция „Консулски отношения“ към МВнР през 1995 г.  Вече 28 години като водеща преводаческа агенция се развиваме заедно с дигитализацията, новите технологии и бързите промени, настъпили след пандемията от Ковид 19. Това, което остава постоянно, е гарантираното качество и прецизност при превода на поверените ни от Вас документи чрез старателно подбран екип от над 400 професионални преводачи. Онлайн работата се превърна в наш основен фокус. Все повече и повече официални институции в развитите страни приемат сканирани преводи на бланки със заглавие, които съдържат подпис на заклет преводач и печат. Работим с квалифицирани преводачи по всички европейски и най-важните азиатски езици. Специализирани сме в медицински, юридически, технически и други документни преводи.

С кого работим

Тези, които ни предпочетоха: Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейският парламент, Министерство на правосъдието, Софийски градски съд, Софийски районен съд и над 30 български съдилища, Агенция за следприватизационен контрол, Министерство на образованието и науката, Министерство на транспорта, Министерство на вътрешните работи, Национална здравноосигурителна каса, БЕХ, БДЖ, СУ „Св. Климент Охридски“ и др.

Отстъпки при превод и легализация

Ако сключите договор за сътрудничество с нас, ние ще работим с Вас на преференциални цени, а при обемни поръчки ще Ви предложим отстъпка!

Какво предлагаме

От първостепенна важност за Алма Консулт ООД е да предостави на клиентите си цялостно обслужване в областта на превода и легализацията на документи:

  • квалифицирани преводи;
  • заверка на документи във всички български институции и в чуждестранните представителства и консулства в РБ;
  • легализация на документи в Дирекция „Консулски отношения“ при МВнР;
  • доставка на готовите документи чрез куриер.

Целта ни е да облекчим максимално клиентите си в административното оформяне на техните документи.

Агенция за превод и легализация „Алма Консулт“
Ви предоставя най-добрите писмени и устни преводи и
легализация на изгодна цена!

За повече информация относно легализация – кликнете ТУК.

За повече информация относно преводи онлайн – кликнете ТУК.

Ще се радваме да Ви обслужим и лично в НАШИЯ ОФИС в сърцето на София!

Алма Консулт ООД притежава лиценз за превод и легализация на документи, издаден от МВнР през 1995 г. Специализирана е в документни, юридически и технически преводи от и на всички европейски и най-важните азиатски езици.

Цени

Цени

Гарантирано качество и прецизност на достъпни цени. Клиентът е на първо място!

цени преводите

Доверете се на 25-годишния ни опит: гарантирано качество и прецизност на достъпни цени. Преводът на поверените ни от Вас документи се извършва от старателно подбран екип от над 400 професионални преводачи.

Тези, които ни предпочетоха: Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейският парламент, Министерството на правосъдието, Софийски градски съд, Софийски районен съд и над 30 български съдилища, Агенцията за следприватизационен контрол, Министерството на образованието и науката, Министерството на транспорта, Министерството на вътрешните работи, Националната здравноосигурителна каса, БДЖ, СУ „Св. Климент Охридски” и др.

Ако сключите договор за сътрудничество с нас, ние ще работим с Вас на преференциални цени, а при обемни поръчки и онлайн преводи ще Ви предложим отстъпка!

1. Цени за писмени преводи

I група езици (английски, немски, френски, руски и испански език)

Общински документи, технически, юридически, икономически, медицински, литературни, рекламни текстове и др.*

15,00 лв. (обикновен – 3 работни дни)

18,00 лв. (бърз – 1 ден, но не повече от 6 стр. за работен ден)

25,00 лв. (eкспресен, 3 работни часа, но не повече от 3 стр.)

II група езици (италиански, македонски, новогръцки, полски, португалски, румънски, словашки, сръбски, турски, украински, унгарски, хърватски и чешки език)

Общински документи, технически, юридически, икономически, медицински, литературни, рекламни текстове и др.*

22,00 лв. (обикновен, 3 работни дни)

28,00 лв. (бърз – 1 ден, но не повече от 6 стр. за работен ден)

32,00 лв. (eкспресен, 3 работни часа, но не повече от 3 стр.)

ІІІ група езици (арабски, албански, арменски, белоруски, виетнамски, грузински, датски, естонски, иврит, китайски, корейски, латвийски, латински, литовски, норвежки, словенски, старогръцки, фарси, фински, хинди, нидерландски, шведски, японски език)

Общински документи, технически, юридически, икономически, медицински, литературни, рекламни текстове и др.*

40,00 лв. (обикновен, 3 работни дни)

46,00 лв. (бърз – 1 ден, но не повече от 6 стр. за работен ден)

49,00 лв. (eкспресен, 3 рработни часа, но не повече от 3 стр.)

* При този тип преводи е възможно увеличение до 20% при терминологична сложност

Забележка: Цените са в лева, без включен ДДС, и се отнасят за една компютърна страница, съдържаща 1800 удара (30 реда х 60 знака/ред) съгласно БДС. Цените са при превод от минимум 3 страници. При преводи под 3 страници може да има увеличение на цената.

2. Цени за устни преводи*

55,00 лв. базова цена за съпровождане и консекутивен превод

75,00 лв. за синхронен/симултанен/конферентен превод за всеки започнат час

* В зависимост от посоката на превода, трудността на езика и типа на устния превод е възможно увеличение до 50%. При съпровождане и консекутивни преводи се заплащат реалните часове на ангажиране на преводача, а не часовете, в които той превежда.

3. Легализация на документи за следните институции

Сектор „Заверки и легализации” на МВнР – за страни с правна помощ

Документи от България с апостил

45,00 лв. (за 4 работни дни)

52,50 лв. (за 2 работни дни)

60,00 лв. (eкспрес: в рамките на деня)

Сектор „Заверки и легализации” на МВнР – за страни без правна помощ

Документи от България

59,00 лв. (за 4 работни дни)

76,00 лв. (за 2 работни дни)

94,00 лв. (eкспрес: в рамките на деня)

Заверка на подписа на преводач за 1 документ съгласно Постановление №263/24.11.2017 в нотариална кантора

45,00 лв. (за 4 работни дни)

50,00 лв. (за 2 работни дни)

60,00 лв. (eкспрес: в рамките на деня)

Нотариална заверка

16,00 лв. (за първа страница)

+6,00 лв. (за всяка следваща страница)

М-во на правосъдието

30,00 лв. (за 2 работни дни)

М-во на здравеопазването

30,00 лв.

М-во на образованието (НАЦИД)

46,00 лв. (бавна поръчка, за 5 работни дни)

54,00 лв. (бърза поръчка, за 3 работни дни)

62,00 лв. (експресна поръчка, за 1 работен дни)

Областна администрация и други ведомства

30,00 лв.

Забележка: Цените за легализация са в лева и се отнасят за 1 бр. документ. Цените включват таксата в съответната институция и куриерските разходи.

Офертата е изготвена съгласно Общите условия, публикувани на сайта на „Алма Консулт” ООД.