Легализация

Легализация

Цялостно обслужване

Заверка на документи във всички български институции и в чуждестранните представителства

Легализация

Легализацията представлява процес на удостоверяване на истинността на документа и потвърждаване на правоспособността на преводача и Агенцията да извърши превода.

1. Легализацията на български документи се извършва в съответните Министерства и Областни Администрации чрез поставяне на апостил, а легализацията на извършения превод се извършва в Дирекция „Консулски отношения“ към МВнР.

2. Легализацията на преводите на чужди документи се извършва чрез нотариална процедура.

И в двата случая може да разчитате на нашата експертиза как да легализираме Вашите документи бързо и точно. Ще подадем документите Ви в съответните държавни институции, а нашите заклети преводачи ще удостоверят направения превод в нотариалната кантора или пред МВнР.

За да бъде легализиран един документ, е необходимо да съдържа всички необходими печати и заверки. Според Хагската конвенция документите за ползване в чужбина изискват поставянето на апостил от съответната институция в страната, в която е издаден документът. Апостилът съдържа информация в десет точки: в коя държава се заверява документът, от кого и в качеството му на какъв, на коя дата и др. За българските документи апостил се издава от различни институции в зависимост от вида на документа. Апостил се издава от Дирекция „Консулски отношения“ към Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на образованието и науката, Областни Администрации.

След като бъде положен апостил на българските документи, преводът следва да се извърши от Преводаческа Агенция, оторизирана от Дирекция „Консулски отношения“ към МВнР.

Сроковете, които предлагаме, са съобразени с работното време и сроковете на заверяващите институции. В цените ни са включени всички държавни такси, изисквани от заверяващите институции.