Легализация

Легализация

Цялостно обслужване

Заверка на документи във всички български институции и в чуждестранните представителства

Легализация

Според Хагската конвенция документите, подлежащи на превод и легализация, изискват поставянето на апостил от съответната институция. Само тогава документите са официално признати и преводът им е легален. Апостилът съдържа информация в десет точки: в коя държава се заверява документът, от кого и в качеството му на какъв, на коя дата и др. В зависимост от вида на документа апостил се издава от различни институции. Те са Дирекция „Консулски отношения“ към Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието или Министерство на образованието и науката.

За проверка на документи с положен апостил и код ХХХХХХХХХХХХХХХ кликнете ТУК.

Преводът на документа, който подлежи на легализация, се извършва от заклет преводач, който полага своя подпис, удостоверявайки истинността на превода. Легализацията на готовите преводи се извършва от Дирекция „Консулски отношения“ към МВнР.

За да бъде легализиран един документ, е необходимо да съдържа всички необходими печати и заверки. Преводът му трябва да е извършен от преводаческа агенция, оторизирана от Дирекция „Консулски отношения“ към МВнР.
Предоставяната от нас услуга по легализация включва следните етапи:

  • заверяване на оригиналния документ в съответното министерство, чийто печат се изисква от Дирекция „Консулски отношения“ към МВнР;
  • превод на документа и разпечатването му на наша фирмена бланка, като оторизирана агенция, поставяне на фирмен печат и подпис на заклет преводач;
  • скачване на превода със заверения документ и легализацията му в Дирекция „Консулски отношения“ към МВнР.

След легализация документът има валидност пред властите в съответната държава.

Сроковете, които предлагаме, са съобразени с работното време и сроковете на заверяващите институции.

В цените ни са включени всички такси и държавни таксови марки, изисквани от заверяващите институции.

За безплатна консултация кликнете ТУК.