Преводи

Преводи

Опит, компетентност, в срок

Агенция „Алма Консулт“ Ви предлага устни и писмени преводи

Преводи

Превеждаме на следните езици, разпределени в три ценови групи според степента на трудност:

1. Английски, испански, италиански, немски, руски, френски език;
2. Македонски, новогръцки, полски, португалски, румънски, словашки,
сръбски, турски, украински, унгарски, хърватски, чешки език;
3. Арабски, албански, арменски, белоруски, виетнамски, грузински, датски, естонски, иврит, китайски, корейски, латвийски, латински, литовски, норвежки, словенски, старогръцки, фарси, фински, хинди, нидерландски, шведски, японски език.

Цените ни за преводи са формирани на база една страница, която съдържа 1800 знака с интервалите, съгласно БДС EN 15038:2006. За редовни клиенти и обемни поръчки цените ни са по договаряне. За ценови детайли потърсете НАШИЯ ОФИС!

Кога се нуждаете от превод на документи?

При кандидатстване за работа или обучение в чужбина, сключване на брак извън страната, удостоверяване на различни персонални обстоятелства и данни пред чуждестранните власти и т.н. От превод на документи от чужд на български език се нуждаете при натурализиране на придобит в чужбина образователен ценз, сключване на брак с чуждестранен гражданин, удостоверяване на различни придобити в чужбина персонални обстоятелства и данни пред българските власти и т.н.

Защо преводът и легализацията се извършват от лицензирана агенция?

Преводите на документите за легализация се извършват от заклети преводачи, регистрирани в  Дирекция „Консулски отношения“ към МВнР. Лицензирана агенция би могла по легален път да оформи Вашите документи, нуждаещи се от превод и легализация.

Защо цените на преводаческите услуги са различни?

Цените на преводаческите услуги са различни в зависимост от агенцията, която извършва превода, и мястото, където е разположена тя. Естествено е намиращата се в Долни Тръмбеш или, в по-добрия случай, в кв. „Люлин“ преводаческа агенция да работи с цени, по-високи от разположената на ул. „Княз Борис I” агенция, защото себестойността на преводаческите услуги е право пропорционална на отдалечеността им от центъра на София. Цените варират и в зависимост от трудността на езика, на който се превежда, както и от бързината на превода. Например преводът на полски език е по-скъп от този на френски, но отстъпва по цена на превода от албански. Цените не винаги се определят от качеството и бързината на услугата. С една дума – пазарна икономика.

Какво е симултанен и консекутивен превод?

Това са видове устен превод, които намират приложение при съпровождане, бизнес преговори, конференции и др. Симултанният превод се употребява при многоезични конференции, симпозиуми и конгреси, и представлява едновременен (симултанен) с превежданата реч устен превод. Консекутивният превод се използва главно при съпровождане и бизнес преговори, и означава такъв устен превод, който следва (консекутивен е с) превежданата реч. При някои трудни езици, например унгарски, където синтактичната конструкция на изречението е обратна на тази на славянските езици, приложението на симултанния превод е твърде ограничено.

Какво се изисква от Вас при превод и легализация на документи?

При превода на документи е необходимо да разтълкувате всички съкращения, които биха затруднили преводача, както и да изпишете на английски транскрипцията на трите Ви имена според личната карта. Необходимо е да сте набавили всички необходими първоначални реквизити за легализацията на документа, например при издаване на акт за раждане в общинската служба се поставя специален правоъгълен печат, без който документът не може да бъде легализиран.

Работа за квалифицирани заклети преводачи

Агенция за преводи и легализация „Алма Консулт“ осигурява работа за квалифицирани преводачи от всички езици. Вие не сте ангажиран с работно време и работно място, можете да ни сътрудничите онлайн. Преводите при нас означават за Вас допълнителен доход, а защо не и основно средство за препитание. За да превеждате, е необходимо да имате магистърско образование по съответния език и известен опит, както и да ни изпратите Вашето CV или да потърсите НАШИЯ ОФИС.