бунт на преводачи

Преводачи се вдигнаха на бунт срещу МВР

Ситуацията е дотолкова сериозна, че това застрашава работата на границата.